GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần đo lường chất lượng KV2 được thành lập vào ngày 29/5/2018 với chức năng kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường và đã đăng ký (ĐK 388) và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm mang hiệu N374 với các Lĩnh vực Khối lượng, Dung tích, Lưu lượng...
 

cong ty co phan do luong chat luong kv2

Các hoạt động dịch vụ chính:

- Kiểm định, hiệu chuẩn, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm chuẩn và phương tiện đo.

- Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn ngành.

- Tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

- Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá và công trình.

- Tổ chức đánh giá, công nhận các phòng thí nghiệm, các tổ chức chứng nhận, giám định, chuyên gia đánh giá.

cong ty co phan do luong chat luong kv2

cong ty co phan do luong chat luong kv2

cong ty co phan do luong chat luong kv2

cong ty co phan do luong chat luong kv2

ZALO
FACEBOOK
0259 38 39 711